VERO- JA LAKIKONSULTOINTI

kirjatroundTarjoamme seuraavia palveluita:

ALV-laskelmat
Arvonlisäverotuksen säännöllisten ilmoitusten antaminen ja ALV-laskelman laatiminen.

Analysointi
Asiakkaan osoittaman aineiston läpikäynti sovitussa tarkoituksessa ja haluttujen säännönmukaisuuksien tai epäsäännönmukaisuuksien taikka muiden haluttujen seikkojen osoittaminen.

Sukupolvenvaihdos
Yritysjärjestely, jossa siirretään yhdessä tai useammassa vaiheessa yritys osittain tai kokonaan nykyiseltä yrittäjältä uudelle yrittäjälle (tyypillisesti yrittäjän lapsille).

Verosuunnittelu
Asiakkaan taloudellisen aseman analysointi ja toimenpiteiden suunnittelu verotuksen optimoimiseksi sekä yrityksen että omistajan kannalta.

Yrityksen perustaminen
Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva yrityksen tai muun yhteisön perustamisasiakirjojen laadinta sekä rekisteröiminen.

Yritysjärjestelyt
Niiden toimenpiteiden suunnittelu, joiden toteuttamisella saadaan toteutettua halutulla tavalla yrityksen tai sen toiminnan osittainen tai täydellinen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle tai muutoin uudelle omistajalle taikka luodaan valmiuksia näille toimenpiteille. Tavoitteena on usein verotuksen optimointi.

Yrityskauppa
Eräs yritysjärjestelyiden toteutustapa.

Yritysmuodon valinta
Asiakkaan neuvominen oikean yritysmuodon valinnassa.